KKTC İş Sağlığı ve Güvenliği ( Risk Analizi)

Şirketimiz Kıbrısta İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti vermektedir.

Şirketimiz Çalışma Bakanlığı Onaylı yetkili kuruluş sertifikasına sahiptir.

İş Sağlığı Güvenliği Riskleri Neden Değerlendirilmelidir?

İşyerlerinde risk değerlendirmesi yapmak mevzuat açısından zorunlu olmakla birlikte, işletmenin ve ülkenin geleceği açısından oldukça önem taşımaktadır. İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucunda işyerlerinde büyük maddi kayıplar meydana gelmektedir. Ancak gerek iş kazaları gerek meslek hastalıkları olsun, önceden nedenleri belirlenerek alınacak tedbirlerle önlenebilecek vakalardır. Daha önce belirlemede uygulanan işlemlerin toplamlarına risk değerlendirmesi ya da risk yönetimi diyebiliriz.

Yapılan iş veya yürütülen faaliyete göre risk guruplandırılması

  •   Sürece göre,

  •   Kullanılan maddelere göre,

  •   İş ekipmanlarına göre,

  •   Çalışana göre,

  •   Organizasyona göre,

  •   İş çevresine göre

 

Başlıkları adı altında risk kaynakları gruplandırması yapılabilir.

 


İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerimiz

Ortam Gözetimi

İşyerinde, tüm vardiya çalışmaları dahil olmak üzere çalışma ortam gözetimi yapmak, Tüm çalışmaların, İş Sağlığı ve mevzuatına ve genel İş Güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesi için tavsiyelerde bulunmak, rehberlik yapmak, İç yönetmeliğin ve işyeri İSG politikasının oluşturulması çalışmalarına katılmak.

Risk Analizi

İşyerindeki tehlikelerin belirlenmesi, Risk analizlerinin yapılması ve risk değerlendirmesinden sonra bu riski ortadan kaldıracak, azaltacak tedbirlere karar verilmesi için gerekli çalışmaları planlamak, ölçüm, analiz ve kontrollerin yapılmasını sağlamak.

Periyodik Bakım ve Kontrollerin Takibi

İşyerinde İş Sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamaların takibini yapmak. Rutin olmayan teknik arızaların giderilmesinde gerekli iş güvenliği şartlarını sağlamak.

Acil Durum Planları

İşyerinde kaza, yangın, doğal afetler gibi acil müdahale gerektiren durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak ve takibini yapmak.

Yangın Çalışmaları

Yangın veya patlamalarının önlenmesi için gerekli çalışmaları planlamak ve uygulamaların takibini yapmak,alınacak tedbirleri belirlemek.

Kişisel Koruyucu Seçimi

Kişisel koruyucu donanımlarının seçimi, temini, kullanımı, bakımı, koruması için tavsiyelerde bulunmak.

Yıllık Çalışma Planı

Yıllık çalışma planını işyeri hekimi ile hazırlamak, uygulamak, çalışma ortamı gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yönetmelikte belirtilen örneğine uygun olarak doldurulan yıllık değerlendirme raporunu işverene, kurula ve bakanlığa bildirmek.

İş Kazası İnceleme, Düzeltici Faaliyet Planı

İşyerinde meydana gelen iş kazası,meslek hastalığı veya herhangi bir tehlikeli olayın,inceleme ve araştırmasını yaparak önleyici ve düzeltici faliyet planlarını yapmak ve uygulamasını takip etmek.

Yıllık Eğitim Planı

Yıllık eğitim planı hazırlayarak, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler konularında çalışanları, iş sağlığı ve güvenlik temsilcilerini, kurul üyelerini yönetmelik hükümlerine uygun olarak eğitmek.


Şirketimiz Kıbrısta Yetkili makine mühendisliği hizmeti de vermektedir. Detayler için linke tıklayın.

 

İletişim Bilgileri:

Adres: Lefkoşa / Alayköy

Telefon: 0548 888 28 99