Blog

Şirketimiz İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında risk analizi hazırlama ve raporlama hizmeti vermektedir...

Risk değerlendirmesi, işyerlerinde meydana gelen veya dışarıdan gelebilecek tehlikelerden dolayı, işçilere, işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bu zararlara karşı alınacak önlemlerin oluşturulması nedeniyle gerekli çalışmaların ifade edilmesidir.

Risk değerlendirmesi KKTC'de her iş yeri için zorunludur. Dolayısıyle işverenler ya kendi bünyesinde bir İSG uzmanı bulunduracak veya dışarıdan İSG hizmeti alacaktır.

İş Sağlığı Güvenliği Riskleri Neden Değerlendirilmelidir?

İşyerlerinde risk değerlendirmesi yapmak mevzuat açısından zorunlu olmakla birlikte, işletmenin ve ülkenin geleceği açısından oldukça önem taşımaktadır. İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucunda işyerlerinde büyük maddi kayıplar meydana gelmektedir. Ancak gerek iş kazaları gerek meslek hastalıkları olsun, önceden nedenleri belirlenerek alınacak tedbirlerle önlenebilecek vakalardır. Daha önce belirlemede uygulanan işlemlerin toplamlarına risk değerlendirmesi ya da risk yönetimi diyebiliriz.

Yapılan iş veya yürütülen faaliyete göre risk guruplandırılması

 •   Sürece göre,
 •   Kullanılan maddelere göre,
 •   İş ekipmanlarına göre,
 •   Çalışana göre,
 •   Organizasyona göre,
 •   İş çevresine göre

Başlıkları adı altında risk kaynakları gruplandırması yapılabilir.

Risk Değerlendirmesi Yaptırmanın Faydaları 

 • Tehlikelerin tanınması,
 • Risklerin önceden belirlenmiş olması
 • Çalışanlar için güvenli ortam sağlanması
 • Kazaların, kayıpların azaltılması ve önlenmesi
 • Kaliteli verim artışı sağlanması
 • Uluslararası saygınlık olması
 • Proaktif yaklaşım uygulama ve acil durumlara hazır olma
 • Sorumlulukların belirlenmesi ve görev paylaşımın sağlaması risk değerlendirmesi yaptırması konusunda fayda sağlar

İletişim Bilgileri

 • Lefkoşa KKTC
 • 0548 888 28 99
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.